top of page

OM KORET 

Con Spirit ble startet i 1985 på Klyve. Opprinnelsen til nydannet kor var en tur til Finland med et barnekor fra Klyve.
Foreldrene var med og det ble synging på bussen dit. De følte at mange kunne synge av disse, og på den måten ble de enige om å danne et blanda kor høsten etter. Andre medlemmer ble innhentet av sangglade venner av disse igjen, mange fra Tollnes, Nenset, Klyve- området og øvelsene ble holdt på Kongerød skole. De fikk Ragnar Moen som dirigent og så var de i gang.


Da Ragnar ble syk i 1991, fant de en annen dirigent og da startet en ny epoke med Arnfinn Brenni. Arnfinn hadde lang fartstid som dirigent og hadde gode ideer om hvordan bringe musikken ut til folket.


Con Spirit er med på ulike ting gjennom året. Vi starter i januar med en øvelseshelg der vi øver intensivt på nye noter og repeterer gamle noter som trenger litt oppfriskning. 


Utover våren har vi gjerne en sangkafé der publikum ikke bare kommer for å lytte, men også blir dratt med i allsang. Vi deltar ofte også på Koriaden der kor fra Vestfold og Telemark samles for å synge for hverandre. Koret får en tilbakemelding på sin framføring.


Når sommeren kommer er koret reiselystne. Hvert jubileumsår prøver vi å komme oss til utlandet. Vi har vært i Budapest, Dublin, Praha, York, Bornholm og Varberg. Neste utenlandsreise er planlagt til sommeren 2025. Reisemål er foreløpig ikke avklart. 


Annet hvert år drar vi på Landsfestival for kor. Her finner vi inspirasjon i møte med mange flinke kor fra hele landet.


Vi har her også hatt muligheter til å synge på historiske grunner som Domkirkeruinene på Hamar, Utstein kloster utenfor Stavanger og i Nidarosdomen i Trondheim. Sommeren 2024 er vi meldt på festivalen som dette året skal foregå i Kristiansand. 


Utover høsten prøver vi å ha en konsert med sanger vi er glad i og som vi har øvd på gjennom året. 
I desember har vi julekonsert. Denne har de siste årene vært holdt i Borgestad kirke. 


De siste årene har vi vår, høst og jul også gjerne hatt mindre opptredener på sykehjem og bokollektiv rundt om i Grenland. 


Det er ikke opptaksprøver i Con Spirit, men vår dirigent vil ha et kort møte ved pianoet for å høre at nye medlemmer kommer i riktig stemmegruppe.


Vi er alltid glade for nye medlemmer. Ønsker du å begynne i kor, ta kontakt med vår leder eller dirigent. 
Kontaktinformasjon finnes på egen del av hjemmesiden. 


Hilsen oss i Con Spirit

bottom of page